Menanyakan Sesuatu Yang Belum Dipahami

HR. Imam al-Bukhari :
Diriwayatkan dari ‘Aisyah istri Nabi shallallahu ‘alaihi wassalam. Dia tidak mendengar sesuatu yang tidak dia mengerti kecuali menanyakannya kembali kepada Nabi shallallahu’alaihi wassalam sampai dia mengerti, dan Nabi shallallahu’alaihi wassalam pernah bersabda: “Siapa yang dihisab berarti dia disiksa.” 
‘Aisyah berkata Maka aku bertanya kepada Nabi: “Bukankah Allah ta’ala berfirman: (Kelak dia akan dihisab dengan hisab yang ringan?) Maka Nabi shallallahu ‘alaihi wassaiam bersabda: “Sesungguhnya yang dimaksud itu adalah memperlihatkan amalan. Akan tetapi barang siapa yang didebat hisabnya pasti dia celaka.
 

Leave a Comment