Datang Awal Pada Shalat Jum’at Ibarat Berkurban Seekor Onta.

HR. Imam al-Bukhari :
Diriwayatkan dari Anas bin Malik berkata: “Jika pada hari Jumat udara terasa sejuk, Nabi shallallahu ‘alaihi wassalam menyegerakan pelaksanaan shalat Jumat, dan bila Udara terasa panas, beliau mengakhirkan pelaksanaan shalat Jumat,”

HR. Imam Muslim :
Diriwayatkan dari Ibnu Syihab telah mengabarkan kepadaku Abu Abdullah al-Agharr bahwa ia mendengar Abu Hurairah berkata: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wassalam telah bersabda: ‘Apabila hari Jumat telah tiba, maka para malaikat berdiri

di setiap pintu masjid, mencatat orang yang pertama-tama datang dan seterusnya. Apabila Imam telah datang (naik ke atas mimbar), maka mereka pun menutup shuhuf (buku catatan) dan bersegera untuk mendengarkan khotbah. Perumpamaan orang yang pertama-tama datang adalah seperti orang yang berkurban dengan seekor onta. Kemudian orang yang datang sesudah itu, seperti orang yang berkurban dengan seekor lembu. Kemudian seperti orang yang berkurban kibas (domba). Kemudian seperti orang yang berkurban dengan seekor ayam. Dan kemudian seperti orang yang berkurban dengan sebutir telur.'”

Syarat wajibnya shalat Jumat adalah : 

  • Islam
  • Baligh
  • Berakal
  • Laki-laki
  • Berbadan Sehat
  • Penduduk Asli tempat Shalat Jum’at didirikan

Allah swt. Telah berfirman yang mewajibkan kepada kaum Muslimin untuk melaksanakan shalat Jumat dalam surat al-Jumu’ah ayat 9 yang artinya :
“Wahai orang-orang yang beriman, Apabila telah dikumandangkan untuk melaksanakan shalat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkan jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.”

Leave a Comment